• Autobusų nuoma

  Vairuotojų profesionalumas leis keliautojams ramiai mėgautis kelione ir jos įspūdžiais

  Plačiau
 • Autobusų nuoma

  Plačiau
 • Autobusų nuoma

  Plačiau
 • Autobusų nuoma

  Plačiau

Korupcijos prevencija

PRANEŠIMAI APIE KORUCIJĄ

UAB „Šalčininkų autobusų parkas", siekdama užtikrinti savo veiklos viešumą, skaidrumą, skatindama pilietinį aktyvumą ir siekdama didinti visuomenės pasitikėjimą, įgyvendindama 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusį Pranešėjų apsaugos įstatymą, siekia sudaryti visas sąlygas ir galimybes atskleisti daugiau pažeidimų atvejų, taip pat ir korupcinio pobūdžio.
Informaciją apie pažeidimus ir neteisėtus veiksmus galite pranešti:
pasitikėjimo telefonu + 370 656 67 240, elektroniniu paštu info@bustur.lt
Informaciją apie pastebėtus korupcinius atvejus galima teikti ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai telefonu (8 5) 266 3333, el. paštu pranesk@stt.lt arba palikti pranešimą el. būdu.
Gautus pranešimus priima ir su jais susipažįsta Antikorupcijos komisija, vadovaujantis UAB „Šalčininkų autobusų parkas" pranešimų, gautų pasitikėjimo telefonu ar pasitikėjimo elektroniniu paštu, registravimo ir nagrinėjimo taisyklėse nustatyta tvarka.
Atsakymai pranešimą pateikusiems asmenims teikiami (neteikiami) teisės aktų nustatyta tvarka, vadovaujantis:
Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo";
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu;
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo";
ir kitais teisės aktais.
PRIMENAME: Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo įvykdymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Atsparumo korupcijai politikos aprašas

Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatai

Darbuotojų etikos kodeksas

Privačių interesų deklaravimo  tvarkos aprašas

Raskyte mus

UAB „Šalčininkų autobusų parkas"

Vilniaus g. 56 LT- 17116 Šalčininkai
Tel: +370 (380) 53848
Faks: +370 (380) 53848

info@bustur.lt

Draudžiama kopijuoti turinį be raštiško sutikimo. Visos teisės saugomos. bustur.lt © 2015